Jainism

(Showing 0 - 24 products of 124 products)
image
Jaina Studies (Select Papers Presented in the Jain… Edited by Nalini Balbir and Peter Flougel $ 1.00
image
Ashtsahastritatpargavivranam 2 Edited by Muni vairagya Rati Vijayji $ 18.00
image
RISAHPUTTA BHARAH-BAHUBALI-CHARIU (Prathamanuyog k… Mahakavi Raidhu Edited and Translated by Prof Dr (Mrs) Vidyawati Jain $ 21.00
image
Brahmi Lipi Chandrika (Prakrit) (Rs 150 + Rs 35 fo… Dr Mahaveer Prabhachandra Shastri and Dr Smt. Madhuri Mahaveer Shastri $ 14.00
image
Prolegomena to Prakritica et Jainica Edited by Satya Ranjan Banerjee $ 19.00
image
Nirvaan (Hindi) Manmohan Hindi Translation from the Punjabi by Jitendra Kumar Soni $ 19.00
image
Jain evam Baudh Darshan ka Manvatavadi Drishtikon … Dr Santosh Kumar Tripathi and Dr Rakesh Mani Tripathi Edited by Prof.(Dr) Sohan $ 26.00
image
Meri Bitiya (Hindi) Muni Prasannasagar $ 22.00
image
Samadhi Bhakti (Hindi) Sarasvat Kavi Sharmanacharya Vibhav Sagar Muni $ 26.00
image
Jain Dharm Darshan me Tanav aur Tanavmukti (Hindi) Dr Tripti Jain Edited by Dr Sagarmal Jain $ 30.00
image
ANTRAMANA DIVYA MANGAL PATH Acharya Prassan Sagar $ 30.00