Jainism

(Showing 0 - 24 products of 67 products)
image
Ashtsahastritatpargavivranam 2 Edited by Muni vairagya Rati Vijayji $ 18.00
image
Encyclopedia of Indian Philosophies (Vol. X) Jain … Edited by Dalsukh Malvania and Jayendra Soni $ 80.00
image
Encyclopedia of Indian Philosophies Vol. XIV Jain … Edited by Karl H Potter and Plotr Balcerowicz $ 70.00
image
Encyclopedia of Indian Philosophies: Vol. XVII Jai… Edited by Piotr Balcerowicz and Karl H Potter $ 70.00
image
Hindi ka Jain Sahitya evam Sahityakar: Ek Anushela… Edited by Dr Avinash Jayaswal, Dr W Mayadevi, Dr Rajshri More, Dr Samar Kumar Gh $ 42.00
image
Jain Dharm evam Agam Prof Hari Shankar Pandey $ 40.00
image
Jain evam Baudh Darshan ka Manvatavadi Drishtikon … Dr Santosh Kumar Tripathi and Dr Rakesh Mani Tripathi Edited by Prof.(Dr) Sohan $ 26.00
image
Jain Philosophy and Education: An Analysis Raj Kumar Nayak, Pratap Kumar Panda and Geetanjali Nayak $ 53.00