Jainism

(Showing 0 - 24 products of 128 products)
image
ANTRAMANA DIVYA MANGAL PATH Acharya Prassan Sagar $ 30.00
image
Ashtsahastritatpargavivranam 2 Edited by Muni vairagya Rati Vijayji $ 18.00
image
BHAKTAMAR SHASTRA (Hindi and Prakrit) Sarasvat Kavi Sharmnacharya Dr Vibhavsagar Muniraj $ 58.00
image
Bhakti Bharti (Hindi) Sarasvat Kavi Sharmanacharya Vibhav Sagar Muni $ 28.00
image
Bhav Sangrah (Achar Shastra) (Prakrit and Hindi) Acharya Devsena Translated in Hindi by Pt. Lalaram Shastri $ 44.00
image
Brahmi Lipi Chandrika (Prakrit) (Rs 150 + Rs 35 fo… Dr Mahaveer Prabhachandra Shastri and Dr Smt. Madhuri Mahaveer Shastri $ 14.00
image
Determinism in Sramanic Traditions Edited by Shrinetra Pandey and Sanjali Jain $ 33.00
image
Encyclopedia of Indian Philosophies (Vol. X) Jain … Edited by Dalsukh Malvania and Jayendra Soni $ 80.00
image
Encyclopedia of Indian Philosophies Vol. XIV Jain … Edited by Karl H Potter and Plotr Balcerowicz $ 70.00
image
Encyclopedia of Indian Philosophies: Vol. XVII Jai… Edited by Piotr Balcerowicz and Karl H Potter $ 70.00
image
Essence of Pravacanasara (Treatise on Knowledge, K… Dr Jayanti Lal Jain Edited by Dr Priyadarshana Jain $ 22.00