Indology

(Showing 48 - 72 products of 605 products)
image
Sri Tattva-Cintamanih (sanskrit Tika Sahit Bhavna … Paramhans Purnanand Praneet Bhavna Bhashyakar Sri Madhusudan Prasad Shukla $ 102.00
image
Vyakaranparipruchya: Proceedings of the Vyakarana … Edited by George Cardona and Hideyo Ogawa $ 104.00
image
Manusmrti (Text with Kullukabhatta Commentary, Eng… M N Dutt Edited by Maitreyee Deshpande $ 79.00
image
PARASKARGRHYASUTRAM SAMPURN (Shrikarka Upadhyaya-J… Paraskar Edited by Mahadeva Gangadhara Bakre $ 77.00
image
The Yoga Upanishad's (Sanskrit Text with the comme… T R Srinivasa Ayyangar Translation Notes & Index by Madhusudan Penna $ 60.00