Indology

(Showing 480 - 504 products of 594 products)
image
Satasloki (Chinmaya Research Series - 17 ) English translation and notes Dr S N Sastri edited by Dr Dilip Kumar Rana $ 26.00
image
Bhaismiparinayacampu of Ratnakheta Dikshit (A Crit… Edited & Translation by Shankar Gopal Nene $ 25.00
image
Bhasyakutam (Pratyakhyatasutrasangrah) (Sanskrit) Kartika Bhagavata and Shri Ganesh Devru Bhatt $ 16.00
image
Krtya-Tattvarnava Part II Srinatha Acarya Cudamani edited by Rajendra Chandra Hazra $ 27.00