Loading
Mohan Khokar The Father-Figure of Indian Dance History
Author
Edited & Compiled by Ashish Khokar
Specifications
  • ISBN 13 : 9788119380343
  • year : 2023
  • language : English
  • binding : Hardbound
Description
Commemorates the Birth Centenary of Prof. Mohan Khokar 50 articles by him; 50 tributes to him, The man, his mission and vision. CONTRIBUTORS: Alarmel Valli, Aloka Paniker, Dr Anita Ratnam, Ashish Khokar, Atul Bagai, B M Sundaram, Chetana Jotishi Beuhar, Chiranjiv Singh, Choodamai Nandagopal, Dhananjayans, Elisabeth Hall Khokar, Fernau Hall, Gayatri Kesavan, Gowri Ramnarayan, Ganganis, Indu Jaiswal, Jolly Sushil Kumar, Kalyan Sundaram, Guruji, Karan Singh, Leela Samson, L Subramaniam, Malathi Agneswaram, Mrinalini Sarabhai, Nalini Kamlini, Nandan Khokar, Nandini Ramani, Padma Subrahmanyam, Pratibha Prahlad, Ranee Kumar, Ratna Papa, S Janaki, Sandhya Purecha, Saraswati Swaminathan, Sharmistha Mukherjee, Sharon Lowen, Shovana Narayan, Sonal Mansingh, Sonya Wynne Singh, Sucheta Chapekar Bhide, Tapati Chowdhurie, TTB, Uma Dogra, Uttara Coorlawala, Vandana Putanjani Purgus, Vishwadeep, Vidya Passard, World Wide Appreciation, Xalapa Djahel Vinaver, Yamini Krishnamurthy, Zohra Segal.